Spring naar inhoud

Tarieven Voetreflex-behandelingen en massages

 • Voetreflexbehandeling €60,- (kan gedeclareerd worden bij de zorgverzekering* en is inclusief 1e keer vragenlijst doornemen)
 • Ontspanningsvoetreflex massage €40,- (Kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekering)
 • Wellness behandeling voor 2 personen €60,- (Kan niet worden gedeclareerd, 2x 25 minuten voetreflex, 2x voetenbad, 2x thee)
 • Cadeaubon €45,- (leuk ingepakt inclusief kleine attentie)

Dit zijn de tarieven per 1-1-2020.

De voetreflex behandelingen duren ongeveer 55 minuten. De 1e keer duurt de afspraak langer in verband met het doornemen van een vragenlijst. De ontspanningsmassages duren ongeveer 40 minuten.

*De meeste zorgverzekeringen bieden vergoedingen aan voor alternatieve zorg. U dient zelf bij uw eigen zorgverzekering te informeren of u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. U kunt op de website van de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (www.vnrt.nl) een overzicht de diverse zorgverzekeringen vinden.

Afmeldingen tot 24 uur voor de afspraak zijn kosteloos**.
Bij een niet tijdige afmelding wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

**VANWEGE CORONA VOORZORGSMAATREGELEN KUNNEN AFSPRAKEN LAST-MINUTE WORDEN AFGEZEGD. HIERVOOR ZULLEN GEEN KOSTEN IN REKENING GEBRACHT WORDEN.

IK VERWACHT DAN OOK DAT ALS JE HOEST, VERKOUDEN, KOORTSIG OF GRIEPERIG BENT (OF EEN HUISGENOOT HEBT DIE DEZE SYMPTOMEN HEEFT) JE DE AFSPRAAK AF ZEGT.

NATUURLIJK GELDT DIT OOK MIJ. WANNEER IK (OF EEN HUISGENOOT)  BOVENSTAANDE KLACHTEN HEB ZAL IK DE AFSPRAAK AFZEGGEN.

PRIVACYWETGEVING:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult

Login

Lost your password?